O NÁS

 

Historia vzniku firmy , kto sme ?
- Prišlo to ako blesk z jasného neba, keď sa pán Mužík rozhodol zveľadiť svoje bývanie, kde sa nasťahoval pred pár rokmi som svojou štvorčlennou rodinou...nechcel viac obchádzať zdevastovaný suterén...dýchať zápach       prichádzajúci zo zaprataných pivníc...tŕpnuť pri každej ceste vtedy už zastaralým výťahom...rozhodol sa pre svoj bytový dom niečo urobiť....prešiel si celou strastiplnou cestou oddelenia sa od bývalého správcu s cieľom založiť spoločenstvo...nemohol v tom byť však sám, potreboval nielen podporu svojej rodiny ale aj podporu spoluvlastníkov...nakoniec sa všetko podarilo doviesť do víťazného konca, čo sa stalo nový začiatkom spolunažívania pre obyvateľov bytového domu.....a začiatkom obrovskej rekonštrukcie domu počnúc kotolňou so solárnym systémom, zateplenia budovy, izolácie strechy, výmeny okien, rekonštrukciou výťahov a končiac interiérovými prestavbami...stal sa teda predsedom spoločenstva a tým sa spustilo povedomie o jeho korektnej a svedomitej práci....začali ho oslovovať okolité domy s prosbami o pomoc a o nasmerovanie....a keďže je to človek, ktorý sa snaží napredovať a nebráni sa výzvam, rozhodol sa svoju profesionalitu využiť a spolu s tímom kolegov a  v roku 2012 založil správcovskú spoločnosť Môj dom s.r.o.

V súčasnosti spoločnosť má už niekoľko domov v správe, niekoľko domov v čiastočnej správe a niekoľkým domom dodávateľsky zabezpečuje účtovné služby a vyúčtovania... poruchy a iné služby zabezpečuje zásadne dodávateľsky,  znamená to, že na poruchy a práce, ktoré v zmysle zákona alebo v zmysle Zmluvy o výkone správy môže, alebo musí zabezpečiť aj bez odsúhlasenia vlastníkov volá externé firmy alebo externých špecialistov a vždy len vtedy keď je to potrebné – vlastníci neplatia žiadne stále či pohotovostné služby.

- Používa profesionálny softvér pre správu bytov a nebytových priestorov od firmy Štolc-Easy software...tento softvér pomáha sledovať úhrady vlastníkov, napĺňanie a použitie FOU, nedoplatky, predpisy zálohových platieb, výmery bytov a nebytových priestorov, vodomery atď.

- Pri riešení právnych problémov, pri vymáhaní nedoplatkov, exekučných konaniach, prípadne dobrovoľných dražbách spolupracuje s profesionálnym advokátom.

-  Verí, že budúcnosť  prinesie veľa priaznivcov, ale v prvom rade vďaka transparentnému prístupu a konštruktívnym rozhodnutiam veľa spokojných vlastníkom...veď najlepším odrazom dobrej práce je povedomie dobrého a zvučného mena........