bytova jednotka Lunisav – Pavlovova 13, LC

 

- SVB
- Mandátna zmluva o čiastočnej správe domu od 2012

Rekonštrukcia interiéru a vchodových dverí

 

 

 

Fotogaléria

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 

 

Súťaže

 

 

Schôdze, zápisnice