REFERENCIE

 

http://www.svb-rubanisko3-2.sk/

 

Domy:


Jiráskova 23,25 Lučenec
- Plná správa, zmluva o výkone správy od 2014
- Rekonštrukcia domu 2014-2015-2016
- Zateplenie, výmena spoločných okien, lógií
- Rekonštrukcia vlastnej plynovej kotolne
Lunisav – Pavlovova 13, 984 01 Lučenec
- SVB
- Mandátna zmluva o čiastočnej správe domu od 2012
Rekonštrukcia interiéru a vchodových dverí
Erenburgova 22,24,26,28, 984 01 Lučenec
- Plná správa, zmluva o výkone správy od 2016
- Plánovaná rekonštrukcia domu
- Písomné hlasovanie
Jiráskova 29-31,33-35, 984 01 Lučenec
- Účtovné a vyučtovacie služby od 2013